Kitakamakura

Shrine/Temple

Engaku-ji Temple
Enno-ji Temple
Kencho-ji Temple
Jochi-ji Temple
Tokei-ji Temple  
Meigetsu-in  

Museum

You Shoumei Museum 318-4, Yamanouchi, Kamakura-shi

Buy/Eat

Shoukadou 1340, Yamanouchi, Kamakura-shi