Zaimokuza

Komyoji

Temples/Shrines

Komyoji

Myohonji

Temples/Shrines

Myohonji

Hongakuji

Temples/Shrines

Hongakuji

Zaimokuza Beach

Park/Amusement

Zaimokuza Beach

Zaimokuza Beach - Public Restrooms 1

Wheelchair accessible restrooms

Zaimokuza Beach - Public Restrooms 1

Zaimokuza Beach - Public Restrooms 2

Wheelchair accessible restrooms

Zaimokuza Beach - Public Restrooms 2